Obsah

Povinné zverejňovanie údajov - ARCHÍV

Zmluvy

Zmluvy za rok 2015

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 156x | 02.03.2015

Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo,spracovanie strategických dokumentov,vypracovanie žiadosti o nenávratný príspevok a externý manažment projektov Stiahnuté: 158x | 25.02.2015

Mandátna zmluva 2015 Stiahnuté: 148x | 26.01.2015

Dodatok č1. k zmluve o poskytovaní BOZP a PO zo dňa 5.11.2011 Stiahnuté: 154x | 13.01.2015

Zmluvy za rok 2014

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce 2014 pre TJ Družstevník Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 130x | 13.01.2015

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce 2014 pre OZ Naša Lúčnica Stiahnuté: 172x | 13.01.2015

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce 2014 pre Jednota dôchodcov Slovenska Stiahnuté: 148x | 06.10.2014

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce 2014 pre Polovnícke združenie Lúčnica Stiahnuté: 151x | 06.10.2014

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce 2014 pre RKC farnosť Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 126x | 06.10.2014

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce 2014 pre Slovenský skauting Stiahnuté: 122x | 06.10.2014

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce 2014 pre Združenie vinohradníkov Stiahnuté: 144x | 06.10.2014

Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi,drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce Stiahnuté: 181x | 30.09.2014

Zmluva o dodávke plynu SPP Stiahnuté: 168x | 27.08.2014

Kúpna zmluva ? roner Stiahnuté: 157x | 27.08.2014

Kúpna zmluva Grežo Stiahnuté: 177x | 10.07.2014

Kúpna zmluva Valent Stiahnuté: 172x | 15.05.2014

Kúpna zmluva Vician Stiahnuté: 159x | 16.05.2014

Zmluvy za rok 2013

Zmluva o vykonaní auditorskej činnosti.pdf Stiahnuté: 137x | 25.10.2013

Zmluvy za rok 2012

Dodatok k zmluve č.2.pdf (Január 2012) Stiahnuté: 148x | 04.01.2012

Dodatok k zmluve č.3.pdf (Január 2012) Stiahnuté: 159x | 04.01.2012

Stránka