Navigácia

Obsah

Rozhodnutie predsedu NR SR zo 4.11.2019 o vyhlásení volieb do Národenej rady Slovenskej republiky

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR

 

Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a voľby poštou

Obec Lúčnica nad Žitavou zverejňuje sídlo a e- mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a voľbu poštou pre voľby do Národnej rady SR , ktoré sa budú konať 29.02.2020

e- mailová adresa : rapkova@lucnica.net

 

Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby  do NR SR

Obec Lúčnica nad Žitavou zverejňuje sídlo a e- mailovú adresu  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 29.02.2020

e- mailová adresa : rapkova@lucnica.net

 

Informácie pre voliča - voľby do NR SR

Informácie pre voliča - voľby do NR SR

 

Poučenie pre voliča s TP na území SR a včase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou

Poučenie - voľba poštou

 

Žiadosť o voľbu poštou - vzor

Žiadosť o voľbu poštou