Obsah

Povinné zverejňovanie údajov - ARCHÍV

Zmluvy

Zmluvy za rok 2016

Zmluva o užívaní časti podperných bodov(Západoslovenská distribučná a.s.) Stiahnuté: 139x | 24.02.2016

Zmluva na odber plynu s SPP Stiahnuté: 147x | 24.02.2016

Zmluva na odber plynu s SPP (2) Stiahnuté: 149x | 24.02.2016

Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia Stiahnuté: 146x | 19.07.2018

Zmluvy za rok 2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo hospodárstva) + prílohy Stiahnuté: 143x | 30.12.2015

Zmluva s ÚV SR na multifunkčné ihrisko (dotácia) Stiahnuté: 128x | 19.07.2018

Zmluva o pripojení k informačnému systému (Dátové centrum obcí a miest) Stiahnuté: 144x | 19.07.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (Strojchem a.s.) Stiahnuté: 343x | 19.07.2018

Darovacia zmluva (LÚČNICA spol. s.r.o.) Stiahnuté: 159x | 19.07.2018

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.12/005/15 (Prima banka) Stiahnuté: 152x | 10.12.2015

Zmluva na poskytnutie služby (verejné ovetlenie) Stiahnuté: 172x | 10.12.2015

Dohoda o vydaní a vypnení blankozmenky č.12/005/15 (Prima baka) Stiahnuté: 154x | 10.12.2015

Nájomná zmluva SHMU Stiahnuté: 133x | 20.11.2015

Zmluva o grantovom účte (Prima Banka) Stiahnuté: 180x | 19.07.2018

Príkazná zmluva (Zemný plyn) Stiahnuté: 140x | 30.11.2015

Príkazná zmluva (elektrická energia) Stiahnuté: 127x | 30.11.2015

Mandátna zmluva (Thor s.r.o.) Stiahnuté: 157x | 05.11.2015

Zmluva o dielo (Kamerový systém) Stiahnuté: 138x | 05.11.2015

Zmluva o dielo č. Z201524475_Z (Verejné osvetlenie) Stiahnuté: 160x | 23.09.2015

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Stiahnuté: 142x | 28.09.2015

Stránka