Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.09.2022

Zmluva o dielo GA-ProStav s.r.o.

35/2022

29 724,82 EUR Dvadsaťdeväťtisícsedemstodvadsaťštyri euro 82/100

GA-ProStav s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.09.2022

Nájomná zmluva 11/2022

34/2022

10 000,00 EUR Desaťtisíc euro

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

Obec Lúčnica nad Žitavou

09.09.2022

Zmluva o dielo Pengagi

33/2022

500,00 EUR Päťsto euro

Pengagi

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.08.2022

Kúpna zmluva Golhoví

32/2022

239,98 EUR Dvestotridsaťdeväť euro 98/100

Obec Lúčnica nad Žitavou

M. a J. Golhoví

28.07.2022

Zmluva o dielo HSH Izol s.r.o.

31/2022

36 786,24 EUR Tridsaťšesťtisícsedemstoosemdesiatšesť 24/100

HSH Izol s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

01.07.2022

Zmluva o bezodplatnom prevode

30/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

20.06.2022

Zmluva o dielo PAPILIO

29/2022

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo euro

PAPILIO

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.06.2022

Zmluva o dielo- obnova areálu MŠ

28/2022

29 880,00 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstoosemdesiat eur

KOSTE plus s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

06.06.2022

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy - dodatok č.2

27/2022

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

Prima banka Slovensko a.s

31.05.2022

Zmluva o poskytnutí služby na zber a odvoz KO

26/2022

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.05.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.10

25/2022

147,45 EUR Jednostoštyridsaťsedem euro 45/100

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.05.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.4

24/2022

301,88 EUR Tristojeden euro 88/100

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.05.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny

23/2022

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

MAGNA ENERGIA a.s.

31.05.2022

Zmluva o dodávke elektriny Magna Energia a.s.

22/2022

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

MAGNA ENERGIA a.s.

24.05.2022

Príkazná zmluva_VO poistenie

21/2022

Neuvedené

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Lúčnica nad Žitavou

16.05.2022

Zmluva o dodávke plynu s SPP

20/2022

Neuvedené

SPP

Obec Lúčnica nad Žitavou

05.05.2022

Budovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v Lúčnici nad Žitavou"

19/2022

20 354,40 EUR

Kováč Architects s.r.o. Ing.arch. Ing Ján Kováč

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o nájme bytu č. 3

18/2022

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii Vladimír Kmeť Strelnica

17/2022

180,00 EUR Jednostoosemdesiat euro

Vladimír Kmeť Strelnica

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii SPOLU SME LÚČNICA

16/2022

450,00 EUR Štyristopäťdesiat euro

SPOLU SME LÚČNICA

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii OZ Chotáre Žitavy

15/2022

1 100,00 EUR jedentisícjednosto euro

OZ Chotáre Žitavy

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii Združenie vinohradníkov

14/2022

800,00 EUR Osemsto euro

Združenie vinohradníkov v Lúčnici nad Žitavou

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Slovenska

13/2022

670,00 EUR Šesťstosedemdesiat euro

Jednota dôchodcov Lúčnica nad Žitavou

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii OZ NAŠA LÚČNICA

12/2022

800,00 EUR Osemsto euro

OZ NAŠA LÚČNICA

Obec Lúčnica nad Žitavou

23.03.2022

Dohoda UPSVR Nitra

11/2022

Neuvedené

ÚPSVR Nitra

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: