Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2022

Zmluva o dodávke elektriny

47/2022

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.11.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

46/2022

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

N.M.-Audit, spol. s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

23.11.2022

Dodatok č.1 k zmluve o dieloč.19_2019

45/2022

31 704,08 EUR Tridsaťjedentisícsedemstoštyri eur 8/100

ECONOMY Corporation,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.11.2022

Darovacia zmluva ŠÚ SR _ tablet

44/2022

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Lúčnica nad Žitavou

15.11.2022

Zmluva o poskytnutí podpory

43/2022

13 858,60 EUR Trinástisícosemstopäťdesiatosem euro 60/100

Slovenská agentúra ŽP

Obec Lúčnica nad Žitavou

07.11.2022

Kúpna zmluva - predaj obecného pozemku

42/2022

132,60 EUR

Štefan a Eva Vajdoví

Obec Lúčnica nad Žitavou

07.11.2022

Kúpna zmluva - predaj obecného pozemku

41/2022

295,80 EUR

Andrej Mikla

Obec Lúčnica nad Žitavou

07.11.2022

Kúpna zmluva - predaj obecného pozemku

40/2022

4 085,10 EUR

Ján a Lenka Švecoví

Obec Lúčnica nad Žitavou

07.11.2022

Kúpna zmluva - predaj obecného pozemku

39/2022

645,66 EUR

Alena Galová

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.11.2022

Príkazná zmluva č.36/VO

38/2022

Neuvedené

Komunál - Servis, s.r.o

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.10.2022

Zmluva o dielo Nitrianska Heligónka

37/2022

120,00 EUR Jednostodvadsať euro

Nitrianska Heligónka

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.10.2022

Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu v NBD

36/2022

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.09.2022

Zmluva o dielo GA-ProStav s.r.o.

35/2022

29 724,82 EUR Dvadsaťdeväťtisícsedemstodvadsaťštyri euro 82/100

GA-ProStav s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.09.2022

Nájomná zmluva 11/2022

34/2022

10 000,00 EUR Desaťtisíc euro

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

Obec Lúčnica nad Žitavou

09.09.2022

Zmluva o dielo Pengagi

33/2022

500,00 EUR Päťsto euro

Pengagi

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.08.2022

Kúpna zmluva Golhoví

32/2022

239,98 EUR Dvestotridsaťdeväť euro 98/100

Obec Lúčnica nad Žitavou

M. a J. Golhoví

28.07.2022

Zmluva o dielo HSH Izol s.r.o.

31/2022

36 786,24 EUR Tridsaťšesťtisícsedemstoosemdesiatšesť 24/100

HSH Izol s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

01.07.2022

Zmluva o bezodplatnom prevode

30/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

20.06.2022

Zmluva o dielo PAPILIO

29/2022

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo euro

PAPILIO

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.06.2022

Zmluva o dielo- obnova areálu MŠ

28/2022

29 880,00 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstoosemdesiat eur

KOSTE plus s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

06.06.2022

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy - dodatok č.2

27/2022

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

Prima banka Slovensko a.s

31.05.2022

Zmluva o poskytnutí služby na zber a odvoz KO

26/2022

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.05.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.10

25/2022

147,45 EUR Jednostoštyridsaťsedem euro 45/100

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.05.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.4

24/2022

301,88 EUR Tristojeden euro 88/100

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.05.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny

23/2022

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

MAGNA ENERGIA a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: