Navigácia

Obsah

Vyčistíme si chotár 2014

Občianske združenie Chotáre Žitavy zorganizovalo dňa 5. apríla 2014 svoju prvú verejno - prospešnú komunitnú aktivitu pod názvom - "VYČISTIME SI CHOTÁR". Zmyslom podujatia bolo vyčistiť prostredníctvom zberu a separácie komunálneho odpadu verejné priestory tak v časti Vajka, ako aj na Martinovej. Chceme sa týmto poďakovať všetkým zúčastneným členom spolupracujúcich združení, občanom, ktorým nie je ľahostajné prostredie kde žijeme. Spolu sa nás zišlo 44, aby sme nazbierali 35 vriec netriedeného odpadu. Osobitná vďaka patrí sponzorom: Kováč a syn,Zuzana Kosibová, Peter Macák, Ivan Michna,kolektív predajne COOP Jednota, Alene Maďarovej Alla Pub. Tešíme sa na ďalšie spoločné enviromentálne podujatie.


Vytvorené: 18. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 7. 2018 19:20
Autor: