Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2021

VZN č. 1-2021 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Lúčnica Stiahnuté: 147x | 16.02.2021

VZN č. 3-2021 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazovej nákupnej poukážky pri dosiahnutí životného jubilea Stiahnuté: 58x | 31.12.2021

VZN č.2-2021o nakladaní s KO a s DSO na území obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 74x | 26.07.2021

VZN č.4-2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 30x | 31.12.2021

2020

VZN č.1-2020 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 167x | 30.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ a zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 172x | 05.08.2019

VZN č.2/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 185x | 05.08.2019

VZN č.3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 403x | 16.10.2019

VZN č.4/2019 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 223x | 27.01.2020

2018

VZN č. 1-2018 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 211x | 02.01.2019

VZN č. 2-2018 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 236x | 02.01.2019

2017

VZN č.1-2017 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 601x | 19.07.2018

VZN č.2-2017 o sociálnych služieb Stiahnuté: 178x | 19.07.2018

VZN č.3-2017 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 182x | 19.07.2018

VZN č.4-2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 198x | 19.07.2018

2016

VZN č.2-2016 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 170x | 19.07.2018

VZN č.3-2016 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 180x | 19.07.2018

VZN č.4-2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 173x | 19.07.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č.1-2016 Stiahnuté: 152x | 19.07.2018

2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č. 3-2015 o držaní a pohybe psov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 193x | 19.07.2018

Stránka