Navigácia

Obsah

História

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obce Martinová a Vajka nad Žitavou.

Vajka nad Žitavoulučnica
Obec je písomne doložená od roku 1113 ako Wochoi, neskôr Wajka (1247), 
Voyk (1287), Vajka (1920), Vajka nad Žitavou (1945), maďarsky Vajk. 
Obec patrila zoborskému kláštoru a hradu Posádka. V roku 1286 pripadla korune, do 17. storočia 
patrila panstvu Jelenec. V 18. storočí boli tu zemepánmi rodiny Boronkayovcov, Borosovcov, Vašovcov. 
V roku 1386 a 1424 sa spomína tunajšie mýto. V 16. storočí zničili časť obce Turci. 
V roku 1715 mala 11 domácností, v roku 1787 mala 43 domov a 375 obyvateľov, v roku 
1812 mala 317 obyvateľov, v roku 1828 mala 57 domov a 396 obyvateľov. 
Obyvateľia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Obec si udržala poľnohospodársky 
charakter aj po roku 1918. 
V roku 1929 tu štrajkovali poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku. 
V rokoch 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Martinová
Obec je písomne doložená od roku 1437 ako Martonfalva, neskôr Martinová (1945), Maďarsky
Martonfalu, Zsitvamártonfalva. 
Martinová sa spomína v roku 1437, keď královský majetok mali v zálohu Ludanickovci. 
V 16. storočí patrila Solymosiovcom, Ghycsyovcom a iným. V 18. - 19. storočí 
Botkovcom, Kéresovcom, Nagyovcom a iným. 
V roku 1554 ju vypálili Turci. V roku 1750 mala 32 rodín, v roku 1787 
mala 47 domov a 265 obyvateľov, v roku 1828 mala 57 domov a 399 obyvateľov. 
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. 
Obec si udržala poľnohospodársky charakter aj za I. CSR. 
V rokoch 1939-45 bola pripojená k Maďarsku.