Navigácia

Obsah

Informácia pre voliča KV 2022 - Informácia pre voliča

Kandidátna listina na voľbu starostu obce NEKA-   Kandidátna listina na starostu obce NEKA

Vyhlásenie NEKA pre voľby starostu obce - Vyhlásenie NEKA pre voľby starostu obce 

Podpisová listina  NEKA pre voľby starostu obce - Podpisová listina  NEKA pre voľby starostu obce

Kandidátna listina NEKA na poslanca OZ - Kandidátna listina NEKA na poslanca OZ

Vyhlásenie NEKA na poslanca OZ - Vyhlásenie NEKA na poslanca OZ

Podpisová listina NEKA na poslanca OZ - Podpisová listina NEKA na poslanca OZ

Minimálny počet podpisov na KV 2022

Kontaktná a zodpovedná osoba na voľby do orgánov samosprávy obcí 2022  Alena Rapková, tel. 037/788 21 28, mob. 0918 68 93 56