Navigácia

Obsah

Výsledky volieb do samosprávy obce Lúčnica nad Žitavou 2022 (235.34 kB)

Náhradníci do obecného zastupiteľstva (242.91 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce (148.14 kB)

Informácia pre voliča KV 2022 - Informácia pre voliča

Kandidátna listina na voľbu starostu obce NEKA-   Kandidátna listina na starostu obce NEKA

Vyhlásenie NEKA pre voľby starostu obce - Vyhlásenie NEKA pre voľby starostu obce 

Podpisová listina  NEKA pre voľby starostu obce - Podpisová listina  NEKA pre voľby starostu obce

Kandidátna listina NEKA na poslanca OZ - Kandidátna listina NEKA na poslanca OZ

Vyhlásenie NEKA na poslanca OZ - Vyhlásenie NEKA na poslanca OZ

Podpisová listina NEKA na poslanca OZ - Podpisová listina NEKA na poslanca OZ

Minimálny počet podpisov na KV 2022

Kontaktná a zodpovedná osoba na voľby do orgánov samosprávy obcí 2022  Alena Rapková, tel. 037/788 21 28, mob. 0918 68 93 56 , email : rapkova@lucnica.net

 Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lúčnici nad Žitavou dňa 29.06.2022  bolo na voľby do orgánov samosprávy obcí schválených vo 1 volebnom obvode počet 7 poslancov.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí : Alena Rapková, 037/788 21 28 , mobil 0918 689 356, email : rapkova@lucnica.net, sídlo Obecný úrad Lúčnica nad Žitavou, bydlisko Lúčnica nad Žitavou 270

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 24:00 hod.

 

Oznam emailová adresa pre v delegovanie člena miestnej a okrskovej volebnej komisie (11.7 kB)

 

Oznam volebné okrsky a miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.pdf (138.01 kB)