Navigácia

Obsah

Dôležité telefónne čísla

 

 

 

Platné kedykoľvek z celého Slovenska
112 Hasičská a záchranná služba, Polícia
155 Prvá pomoc / Záchranná služba/
150 Požiarna záchranná služba
158 Polícia - tiesňové volanie
18 128, 18 154 NAMK SR - Dispečerská a informačná služba motoristom 
   /nepretržitá havarijná a núdzová služba pre motoristov/
1181 Informácie o telefónnych číslach v SR
12 149 Informácie o telefónnych číslach v cudzine
12 129 Ohlasovňa porúch telefónnych staníc
0800 112 112 Linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF
 /bezplatné číslo/
Linka pomoci obetiam násilia pondelok - piatok
10:00-14:00, 16:00-19:00 hod
informácie o službách pre obete trestných činov a prístupe k nim na celom území SR 0850 111 321
linkapomoci@stonline.sk
http://www.pomocobetiam.sk
Linka dôvery     02/ 4446 06 06
Linka Nezábudka     0800 11 00 22
Detská linka záchrany     0800 12 12 12
Aliancia žien Krízová linka a poradňa
sociálne, psychologické a právne poradenstvo
Bratislava 0903 519 550
aliancia.zien@internet.sk