Navigácia

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva

 


Komisia finančná, majetku a verejného obstarávania:

predseda:
členovia:

Komisia životného prostredia,výstavby, územného plánovania, dopravy a verejného poriadku: 

predseda: Mgr. Richard  Galambiovský
členovia: Ing. Ľubica Požgajová, Vladislav Valent, Patrik Trubíni

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže: 

predseda: Ing. Katarína Bogyóová
členovia:   Erik Balogh, Stanislav Drapák, Mgr. Jana Golhová, PaedDr. Veronika Kováčová, Lucia Solčianska, Matej Valent

Komisia sociálna, zdravotná a seniorov: 

predseda: Renáta Vojteková
členovia:   Mgr.Jana Macáková, Mgr. Martina Somorová, Andrea Drapáková, Štefan Uhrin 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

predseda: Ing. Matej Macák
členovia:   Mgr. Viera Lüleiová, František Kováč