Navigácia

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva

Na aktualizácií stránky sa pracuje...


Komisia finančná, majetku a verejného obstarávania:

predseda : Ing. Peter Valent
členovia : Bc. Jozef Kéry, Irena Kapsová

Komisia životného prostredia,výstavby, územného plánovania, dopravy a verejného poriadku: 

predseda : Mgr. Richard  Galambiovský
členovia : Ing. Ľubica Požgajová, Helena Sárazová, Vladislav Valent, Patrik Trubíni

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže: 

predseda: Ing. Katarína Bogyóová
členovia:   Erik Balogh, Stanislav Drapák, Mgr. Jana Golhová, PaedDr. Veronika Kováčová, Lucia Solčianska, Matej Valent

Komisia sociálna, zdravotná a seniorov: 

predseda: Renáta Vojteková
členovia:   Mgr.Jana Macáková, Mgr. Martina Somorová, Andrea Drapáková, Štefan Uhrin 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

predseda: Ing. Peter Valent
členovia:  Ing. Katarína Bogyóová, Jozef Hodrušský, Ivana Sádovská, Renáta Vojteková