Navigácia

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva

 

Komisia životného prostredia,výstavby, územného plánovania, dopravy a verejného poriadku: 

predseda: Mgr. Richard  Galambiovský
členovia: Ing. Ľubica Požgajová, Vladislav Valent, Mgr. Martin Mališka, Ján Švec

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže: 

predseda: Marián Vojtek
členovia:  PaedDr. Veronika Kováčová, Lucia Solčianska, Vladimíra Trubíniová, Veronika Podhorcová, Erik Turan, Jozef Židík, Dana Bíňovská, Mária Sváková

Komisia sociálna, zdravotná a seniorov: 

predseda: Mgr. Viera Lüleiová
členovia:   Mgr.Jana Macáková, Mgr. Martina Somorová

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

predseda: Ing. Matej Macák
členovia:   Mgr. Viera Lüleiová, František Kováč