Navigácia

Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. vyhlásil  voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu  16. marca 2019.                                               Voľby sa konajú od 7,00 h. do 22.00 h.

Ak v prvom kole nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.                                                        Viac informácií  : http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=volby-prezidenta-slovenskej-republiky

 

Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR

Obec Lúčnica nad Žitavou zverejňuje sídlo a e- mailovú adresu  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať 16. marca 2019, druhé kolo volieb prezidenta SR sa bude konanať 30. marca 2019 :

e- mailová adresa : rapkova@lucnica.net

 

Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Lúčnica nad Žitavou zverejňuje sídlo a e- mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR , ktoré sa budú konať 16. marca 2019, druhé kolo volieb prezidenta SR sa bude konať 30. marca 2019

e- mailová adresa : rapkova@lucnica.net

 

Informácia pre voliča

tu ku stiahnutiu