Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.07.2021

Zmluva o dielo_obnova chodníka Domovina

33/2021

34 651,98 EUR Tridsaťštyritisícšesťstopäťdesiatjeden eur 98/100

Jurtin s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Firecontrol Safety s.r.o.

32/2021

5,00 EUR Päť euro/ osoba

Firecontrol Safety s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.06.2021

Zmluva o spolupráci US Lúčnica

31/2021

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto euro

Umelecký súbor Lúčnica

Obec Lúčnica nad Žitavou

17.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/8/2021

1 100,00 EUR jedentisícjednosto euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

SUBTERRA s.r.o.

15.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/7/2021

400,00 EUR Štyristo euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

Galileo Corporation s.r.o.

14.06.2021

Zmluva o spolupráci PLANTEX, s.r.o.

30/2021

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

PLANTEX, s.r.o.

14.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/6/2021

300,00 EUR Tristo euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

PP INVEST, s.r.o.

14.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/5/2021

400,00 EUR štyristo euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

ELEKOS

10.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/4/2021

500,00 EUR päťsto euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

Marián Šupa

09.06.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o municipálnom úvere

29/2021

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

Prima banka Slovensko a.s

07.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/3/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

COOP JEDNOTA Nitra, SD

04.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/2/2021

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

JUDr. Dag Vaškor

31.05.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/1/2021

500,00 EUR Päťsto euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

MAGNA ENERGIA a.s.

17.05.2021

Dodatok č.1 k zmluve o NFP

27/2021

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.04.2021

Zmluva o spolupráci pri nakladaní s odpadom

26/2021

220,00 EUR Dvestodvadsať

Drevoshop s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.04.2021

Zmluva o spolupráci AG testovaní v Lúčnici nad Žitavou

25/2021

5,00 EUR Päť euro

ZaMED Komárno,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.04.2021

Darovacia zmluva pre MŠ

24/2021

157,30 EUR Jednostopäťdesiatsedem euro 30/100

Scholaris ,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

09.04.2021

Zmluva o spolupráci AG testovaní v Lúčnici nad Žitavou

23/2021

5,00 EUR päť euro

ZaMED Komárno,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.04.2021

Zmluva s IQ ideas, s.r.o. - ochrana osobných údajov

22/2021

505,00 EUR Päťstopäť euro

IQ ideas s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.03.2021

Zmluva o spolupráci AG testovanie

21/2021

5,00 EUR Päť euro

ZaMED Komárno,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.03.2021

Zmluva o dotácii TJ Družstevník Lúčnica nad Žitavou

20/2021

700,00 EUR Sedemsto euro

Občianske združenia a spol.organizácie

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.03.2021

Zmluva o dotácii OZ SPOLU SME LÚČNICA

19/2021

500,00 EUR Päťsto euro

Občianske združenia a spol.organizácie

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.03.2021

Zmluva o dotácii OZ Chotáre Žitavy

18/2021

1 300,00 EUR jedentisíctristo euro

Občianske združenia a spol.organizácie

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.03.2021

Zmluva o dotácii RKC, farnosť Lúčnica nad Žitavou

17/2021

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto euro

Občianske združenia a spol.organizácie

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.03.2021

Zmluva o dotácii OZ Jednota dôchodcov Slovenska

16/2021

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Občianske združenia a spol.organizácie

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: