Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

24/2020

1 000,00 EUR jedentisíc euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

N.M.-Audit, spol. s.r.o.

11.09.2020

Kúpna zmluva o výkupe druhotných surovín

23/2020

Neuvedené

FRADEX s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

03.09.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat

22/2020

Neuvedené

Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre,o.z.

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.08.2020

Kúpna zmluva

21/2020

2 116,41 EUR Dvetisícjednosto šesťstnásť 41/100

E.Balta a Z.Sobieszczánsky

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.07.2020

Zmluva o odkúpení pozemkov

20/2020

13 828,48 EUR

Obec Lúčnica nad Žitavou

Slovenský pozemkový fond

11.06.2020

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy

19/2020

107 350,00 EUR jednostosedemtisíc tristipäťdesiat

Obec Lúčnica nad Žitavou

Prima banka Slovensko a.s

09.06.2020

Kúpna zmluva - manž.Hoppanoví

18/2020

4 670,39 EUR Štyritisíc šesťsto sedemdesiat 39/100

manž.Hoppanoví

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.06.2020

Zmluva o spolupráci - Plantex

17/2020

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

PLANTEX, s.r.o.

29.05.2020

Zmluva o dodávke plynu

16/2020

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

SPP

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie pre RKC Lúčnica nad Žitavou

15/2020

2 000,00 EUR Dvetisíc

RKC, farnosť Lúčnica nad Žitavou

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.05.2020

Zmluva o dodávke vody z ver.vodovodu - NBD

14/2020

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

20.05.2020

Poskytnutie finančnej dotácie

13/2020

1 025,00 EUR

TJ Družstevník Lúčnica nad Žitavou

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.05.2020

Dodatok č.1 k zmluve s fy ŠUPA - nákup komunáílnej techniky

12/2020

Neuvedené

Marián Šupa

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.05.2020

Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov

11/2020

1 160,00 EUR jedentisíc jednosto šesťdesiat euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

MARWELL

29.04.2020

Servisná zmluva - kotol ZŠ

10/2020

120,00 EUR jednostodvadsať €

Obec Lúčnica nad Žitavou

VIESSMANN , s.r.o.

27.04.2020

Zmluva o dielo- rekonštrukcia spevnenej plochy

9/2020

19 963,98 EUR Devätnásťtisíc deväťsto šesťdesiat tri,98/100

Obec Lúčnica nad Žitavou

BEMISTAV,s.r.o.

23.04.2020

Zmluva o dodávke elektriny

8/2020

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

MAGNA ENERGIA a.s.

30.03.2020

Spoločné VO na plyn

7/2020

150,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.03.2020

Spoločné VO na elektrickú energiu

6/2020

150,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.03.2020

Obnova chodníka v Lúčnici nad Žitavou, časť Vajka nad Žitavouu

5/2020

19 995,64 EUR

ERIK SOMOR

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o nakladaní s odpadom

4/2020

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.02.2020

Záložná zmluva

3/2020

224 010,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Lúčnica nad Žitavou

03.02.2020

Zmluva na dodávku EE - Dodatok č.1

2/2020

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

24.01.2020

Kupna zmluva na kúpu obecných pozemkov

1/2020

7 769,10 EUR

Marián Lipták, Martina Liptáková a Margita Gyepesová

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1