Navigácia

Obsah

 

 

Tlačivá na stiahnutie

Čestné vyhlásenie k veku stavby Stiahnuté: 22x | 22.11.2023

Daň z nehnuteľnosti - Byty Stiahnuté: 231x | 19.07.2018

Daň z nehnuteľnosti - FO Stiahnuté: 273x | 19.07.2018

Daň z nehnuteľnosti - PO Stiahnuté: 215x | 19.07.2018

Daň z nehnuteľnosti - potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 218x | 19.07.2018

Daň z nehnuteľnosti - poučenie Stiahnuté: 231x | 19.07.2018

Daň z nehnuteľnosti - stavby slúžiace na viaceré účely Stiahnuté: 211x | 19.07.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 130x | 12.07.2021

Nová žiadosť o výrub drevín Stiahnuté: 31x | 14.09.2023

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 22x | 22.11.2023

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 14x | 22.11.2023

Oznámenie o výrube drevín Stiahnuté: 30x | 14.09.2023

Stavebné povolenie Stiahnuté: 655x | 19.07.2018

Usmernenie k žiadosti o výrub Stiahnuté: 257x | 19.07.2018

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti Stiahnuté: 326x | 19.07.2018

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 17x | 22.11.2023

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 260x | 21.10.2019

Žiadosť o potvrdenie existencie stavby Stiahnuté: 15x | 22.11.2023

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 16x | 22.11.2023

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 14x | 22.11.2023

Stránka