Obsah

Povinné zverejňovanie údajov - ARCHÍV

Faktúry

Faktúry za rok 2018

Faktúra Január 2018 Stiahnuté: 57x | 19.07.2018

Faktúra Február 2018 Stiahnuté: 49x | 19.07.2018

Faktúra Marec 2018 Stiahnuté: 58x | 19.07.2018

Faktúra Apríl 2018 Stiahnuté: 75x | 19.07.2018

Faktúra Máj 2018 Stiahnuté: 51x | 19.07.2018

Faktúra Jún 2018 Stiahnuté: 57x | 19.07.2018

Faktúry za rok 2017

Faktúra Január 2017 Stiahnuté: 47x | 19.07.2018

Faktúra Február 2017 Stiahnuté: 60x | 19.07.2018

Faktúra Marec 2017 Stiahnuté: 45x | 19.07.2018

Faktúra Apríl 2017 Stiahnuté: 48x | 19.07.2018

Faktúra Máj 2017 Stiahnuté: 41x | 19.07.2018

Faktúra Jún 2017 Stiahnuté: 50x | 19.07.2018

Faktúra Júl 2017 Stiahnuté: 47x | 19.07.2018

Faktúra August 2017 Stiahnuté: 49x | 19.07.2018

Faktúra September 2017 Stiahnuté: 44x | 19.07.2018

Faktúra Október 2017 Stiahnuté: 58x | 19.07.2018

Faktúra November 2017 Stiahnuté: 52x | 19.07.2018

Faktúra December 2017 Stiahnuté: 60x | 19.07.2018

Faktúry za rok 2016

Faktúra December 2016 Stiahnuté: 41x | 19.07.2018

Faktúra Január 2016 Stiahnuté: 64x | 05.02.2016

Stránka