Obsah

Povinné zverejňovanie údajov - ARCHÍV

Faktúry

Faktúry za rok 2018

Faktúra Január 2018 Stiahnuté: 131x | 19.07.2018

Faktúra Február 2018 Stiahnuté: 123x | 19.07.2018

Faktúra Marec 2018 Stiahnuté: 126x | 19.07.2018

Faktúra Apríl 2018 Stiahnuté: 151x | 19.07.2018

Faktúra Máj 2018 Stiahnuté: 126x | 19.07.2018

Faktúra Jún 2018 Stiahnuté: 165x | 19.07.2018

Faktúry za rok 2017

Faktúra Január 2017 Stiahnuté: 124x | 19.07.2018

Faktúra Február 2017 Stiahnuté: 132x | 19.07.2018

Faktúra Marec 2017 Stiahnuté: 116x | 19.07.2018

Faktúra Apríl 2017 Stiahnuté: 122x | 19.07.2018

Faktúra Máj 2017 Stiahnuté: 124x | 19.07.2018

Faktúra Jún 2017 Stiahnuté: 124x | 19.07.2018

Faktúra Júl 2017 Stiahnuté: 120x | 19.07.2018

Faktúra August 2017 Stiahnuté: 124x | 19.07.2018

Faktúra September 2017 Stiahnuté: 112x | 19.07.2018

Faktúra Október 2017 Stiahnuté: 128x | 19.07.2018

Faktúra November 2017 Stiahnuté: 128x | 19.07.2018

Faktúra December 2017 Stiahnuté: 132x | 19.07.2018

Faktúry za rok 2016

Faktúra December 2016 Stiahnuté: 111x | 19.07.2018

Faktúra Január 2016 Stiahnuté: 134x | 05.02.2016

Stránka