Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 11

45/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

19.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 3

44/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

20.12.2019

Servis udržbového vozidla MUVO

48/2019

1 100,00 EUR

MB SERVIS s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

19.12.2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu

47/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

19.12.2019

Dodatok č 1. k poistnej zmluve

46/2019

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

17.12.2019

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

43/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s

Obec Lúčnica nad Žitavou

20.11.2019

Rekonštrukcia centra obce Lúčnica nad Žitavou

42/2019

24 835,90 EUR

ECONOMY Corporation,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 12

41/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 10

40/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 9

39/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 8

38/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 7

37/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 6

36/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 5

35/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 4

35/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 2

34/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 1

33/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.11.2019

Záložná zmluva tech. vybavenosť so ŠFRB 190/2019

32/2019

10 800,00 EUR Desaťtisícosemsto

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.11.2019

Záložná zmluva NBD so ŠFRB 189/2019

31/2019

336 010,00 EUR Tristotridsaťšesťtisícdesať

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.10.2019

Zmluva o bežnom účte - zábezpeka NBD 12 BJ

30/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.10.2019

Zmluva o o bežnom účte - nájomné NBD 12 BJ

29/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.10.2019

Zmluva o dielo

28/2019

120,00 EUR jednostodvadsať

Nitrianska Heligónka

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

27/2019

Neuvedené

MOSAP, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.09.2019

Kúpna zmluva na BD 12 BJ MOSAP - LnŽ

26/2019

593 089,40 EUR

Obec Lúčnica nad Žitavou

MOSAP, a.s.

24.09.2019

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy

25/2019

593 089,40 EUR

Obec Lúčnica nad Žitavou

MOSAP, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: