Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.11.2019

57/2019

Odborné práce vykonané vysokozdvižnou plošinou - oprava obecného rozhlasu, demontáž svetiel VO a mon

370,00 EUR

Zdenko Maďar UNIMONT

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.11.2019

56/2019

PD na ohlásenie DS "Obnova chodníka v obci Lúčnica nad Žitavou"

850,00 EUR

STAVPROS NR s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

54/2019

Cyklická revízia 4 obecných detských ihrísk - hracích plôch.

530,00 EUR

EKOTEC, spol. s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.10.2019

52/2019

Zabezpečenie externého manažmentu k projektu s názvom: „Prídavné zariadenia nevyhnutné na údržbu zel

360,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

03.10.2019

51/2019

Pravidelná revízia plynových zariadení budov vo vlastníctve obce.

530,00 EUR

Novid spol. s r. o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

01.10.2019

50/2019

Výjazdové školenie pracovníkov úradu.

670,00 EUR

BARANČIA s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.09.2019

49/2019

Vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu Obnova chodníka v časti Vajka nad Žitavou na parc.č.

580,00 EUR

Ing. Vladimír Karban

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.09.2019

48/2019

Výrub 1 ks lipy malolistej rastúcej na pozemku parc.č.184/1 k.ú. Vajka nad Žitavou. Dôvodom je zlý

160,00 EUR

TBR s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.09.2019

47/2019

Objednávame si dodávku a montáž kábeláže pre verejné osvetlenie /2 stĺpy/, umiestnené na parkovisku

1 400,00 EUR

MOSAP, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.09.2019

46/2019

Na služby verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet z

600,00 EUR

RV ACQUISITION s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

23.09.2019

45/2019

Preprogramovanie a servis bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade.

70,00 EUR

S.E.M. Nitra

Obec Lúčnica nad Žitavou

20.09.2019

44/2019

Dodávka a montáž 2 ks pouličných svietidiel s pripojením na jestvujúce verejné osvetlenie k novému

1 900,00 EUR

Milan Kramár MIKRA

Obec Lúčnica nad Žitavou

16.08.2019

43/2019

Oprava lávky cez potok Lúštek /most na ul. Pod Vinohradmi/

4 950,00 EUR

Roman Machata

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.08.2019

42/2019

Odstránenie poškodených a dodávka s montážou nových dažďových okapov na budove materskej školy v rám

780,00 EUR

MK METAL s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

09.08.2019

41/2019

Oprava automobilu MUVO /klimatizácia, plnenie klimatizácie, ložiská/

260,00 EUR

Auto-BaL, s.r.o

Obec Lúčnica nad Žitavou

02.08.2019

40/2019

Objednávame si u vás reprodukovanú hudbu a ozvučenie počas Leta na Lúčnici 2019 - obecná diskotéka 3

300,00 EUR

Martin Švec

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.07.2019

39/2019

Komplexná príprava žiadosti /vrátane povinných príloh/ o poskytnutie NFP v rámci Pôdohospodárskej p

960,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

24.07.2019

38/2019

Osobné ochranné a pracovné prostriedky

85,00 EUR

Matej Valent adways výroba reklamy

Obec Lúčnica nad Žitavou

23.07.2019

37/2019

PD - doprojektovanie - Rekonštrukcia centra obce Lúčnica nad Žitavou

200,00 EUR

L.I.N.E. design, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.07.2019

36/2019

Vybavenie spálne v MŠ - 7 ks ležadiel a 7 ks súprav paplónov s vankúšmi.

378,00 EUR

Baribal s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

15.07.2019

35/2019

Dopravné služby spojené s nakládkou a odvozom 300 m² použitej zámkovej dlažby z Bratislavy do Lúčnic

1 000,00 EUR

NOSEK RST s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.07.2019

34/2019

Vypracovanie listiny o právnom úkone – zámenna zmluva, o prevode nehnuteľností, zastupovanie účastní

153,00 EUR

Mgr. Peter Miklóssy – advokát Advokátska kancelária

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.07.2019

33/2019

Odstránenie poškodených a dodávka s montážou nových dažďových okapov na budove obecného úradu v rámc

600,00 EUR

MK METAL s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.07.2019

32/2019

Výroba, dodávka, montáž a ukotvenie prekrytia stojiska na kontajnery - smetné nádoby - o rozlohe 4,

2 500,00 EUR

Pavol Machata PA MA

Obec Lúčnica nad Žitavou

03.07.2019

31/2019

Objednávame si u vás stavebné práce a materiály spojené s vybudovaním: betónového stojiska na kontej

1 680,00 EUR

MOSAP, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: