Obsah

Povinné zverejňovanie údajov - ARCHÍV

Faktúry

Faktúry za rok 2015

Faktúra November 2015 Stiahnuté: 150x | 19.07.2018

Faktúra December 2015 Stiahnuté: 157x | 12.01.2016

Faktúry za rok 2014

Faktúra Január 2014 Stiahnuté: 143x | 12.02.2014

Faktúra Februar 2014 Stiahnuté: 154x | 07.03.2014

Faktúra Marec 2014 Stiahnuté: 154x | 04.04.2014

Faktúra Apríl 2014 Stiahnuté: 133x | 07.05.2014

Faktúra Máj 2014 Stiahnuté: 142x | 04.06.2014

Faktúra Jún 2014 Stiahnuté: 155x | 02.07.2014

Faktúra Júl 2014 Stiahnuté: 135x | 13.08.2014

Faktúra August 2014 Stiahnuté: 129x | 10.09.2014

Faktúra September 2014 Stiahnuté: 131x | 02.10.2014

Faktúra Október 2014 Stiahnuté: 139x | 04.11.2014

Faktúra November 2014 Stiahnuté: 147x | 09.12.2014

Faktúra December 2014 Stiahnuté: 126x | 09.01.2015

Faktúry za rok 2013

Faktúra Január 2013 Stiahnuté: 152x | 11.02.2013

Faktúra Február 2013 Stiahnuté: 142x | 18.03.2013

Faktúra Marec 2013 Stiahnuté: 144x | 10.04.2013

Faktúra Apríl 2013 Stiahnuté: 149x | 09.05.2013

Faktúra Máj 2013 Stiahnuté: 138x | 04.06.2013

Faktúra Jún 2013 Stiahnuté: 146x | 03.07.2013

Stránka