Obsah

Povinné zverejňovanie údajov - ARCHÍV

Faktúry

Faktúry za rok 2013

Faktúra Júl 2013 Stiahnuté: 187x | 02.08.2013

Faktúra August 2013 Stiahnuté: 163x | 02.09.2013

Faktúra September 2013 Stiahnuté: 172x | 01.10.2013

Faktúra Október 2013 Stiahnuté: 187x | 08.11.2013

Faktúra November 2013 Stiahnuté: 177x | 16.12.2013

Faktúra December 2013 Stiahnuté: 180x | 14.01.2014

Faktúry za rok 2012

Faktúra Január 2012 Stiahnuté: 162x | 01.03.2012

Faktúra Február 2012 Stiahnuté: 175x | 01.03.2012

Faktúra Marec 2012 Stiahnuté: 178x | 03.04.2012

Faktúra Apríl 2012 Stiahnuté: 170x | 04.06.2012

Faktúra Máj 2012 Stiahnuté: 176x | 04.06.2012

Faktúra Jún 2012 Stiahnuté: 169x | 06.07.2012

Faktúra Júl 2012 Stiahnuté: 178x | 06.08.2012

Faktúra August 2012 Stiahnuté: 156x | 19.07.2018

Faktúra September 2012 Stiahnuté: 173x | 10.10.2012

Faktúra Október 2012 Stiahnuté: 173x | 06.11.2012

Faktúra November 2012 Stiahnuté: 181x | 05.12.2012

Faktúra December 2012 Stiahnuté: 181x | 15.01.2013

Faktúry za rok 2011

Faktúra Január 2011 Stiahnuté: 181x | 19.10.2011

Faktúra Februar 2011 Stiahnuté: 174x | 19.10.2011

Stránka