Obsah

Povinné zverejňovanie údajov - ARCHÍV

Faktúry

Faktúry za rok 2016

Faktúra Február 2016 Stiahnuté: 180x | 07.03.2016

Faktúra Marec 2016 Stiahnuté: 154x | 07.04.2016

Faktúra Apríl 2016 Stiahnuté: 178x | 09.05.2016

Faktúra Máj 2016 Stiahnuté: 161x | 19.07.2018

Faktúra Jún 2016 Stiahnuté: 157x | 19.07.2018

Faktúra Júl 2016 Stiahnuté: 158x | 19.07.2018

Faktúra August 2016 Stiahnuté: 160x | 19.07.2018

Faktúra September 2016 Stiahnuté: 153x | 19.07.2018

Faktúra Október 2016 Stiahnuté: 147x | 19.07.2018

Faktúra November 2016 Stiahnuté: 169x | 19.07.2018

Faktúry za rok 2015

Faktúra Január 2015 Stiahnuté: 139x | 04.02.2015

Faktúra Február 2015 Stiahnuté: 156x | 10.03.2015

Faktúra Marec 2015 Stiahnuté: 154x | 01.04.2015

Faktúra Apríl 2015 Stiahnuté: 151x | 06.05.2015

Faktúra Máj 2015 Stiahnuté: 141x | 09.06.2015

Faktúra Jún 2015 Stiahnuté: 154x | 03.07.2015

Faktúra Júl 2015 Stiahnuté: 172x | 07.08.2015

Faktúra August 2015 Stiahnuté: 162x | 19.07.2018

Faktúra September 2015 Stiahnuté: 145x | 08.10.2015

Faktúra Október 2015 Stiahnuté: 134x | 19.07.2018

Stránka