Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.10.2022

59/2022

Komplexná obnova vnútorných sietí /potrubí/ a pripojenie /napojenie/ materskej školy ku kanalizačním

4 000,00 EUR

Novid spol. s r. o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

20.10.2022

58/2022

Úprava betónových skruží, nachádzajúcich sa v areáli Materskej školy Lúčnica nad Žitavou.

500,00 EUR

GA-ProStav s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

19.10.2022

57/2022

Odborné práce – opílenie a ošetrenie stromov - realizované na obecných pozemkoch vykonané vysokozdv

750,00 EUR

Zdenko Maďar UNIMONT

Obec Lúčnica nad Žitavou

17.10.2022

56/2022

Odborné práce vykonané vysokozdvižnou plošinou – oprava, demontáž a výmena svetiel uličného VO a opr

550,00 EUR

Zdenko Maďar UNIMONT

Obec Lúčnica nad Žitavou

17.10.2022

55/2022

V zmysle platného VZN č. 3/2021 výrob a dodávka jednorázových nákupných poukážok v nominálnej hodnot

50,00 EUR

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

Obec Lúčnica nad Žitavou

03.10.2022

54/2022

Bavlnené tašky s potlačou - výroba a dodávka 100 ks bavlnených tašiek s jednofarebnou modrou potla

130,00 EUR

REPRE s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.09.2022

53/2022

Doprava, realizácia a osadenie betónového informačného stojana pred RK. Kostolom sv. J. Nepomuckého.

900,00 EUR

PONET MANUM s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

02.09.2022

52/2022

Vypracovanie znaleckého posudku o všeobecnej hodnote nehnuteľností a stavieb na obecný oddelený poz

200,00 EUR

Ing. Ľubomír Drgo STAVMAX

Obec Lúčnica nad Žitavou

19.08.2022

51/2022

Spracovane štiepky a biologického rozložiteľného odpadu zo súkromných pozemkov a verejných

1 700,00 EUR

Drevoshop s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

16.08.2022

50/2022

Dodávka 4 m3 piesku kopaného žltého do Materskej školy v Lúčnici nad Žitavou.

180,00 EUR

VEPOS, spol. s r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

16.08.2022

49/2022

Výroba a dodávka 100 ks bavlnených tašiek s jednofarebnou modrou potlačou s formátom A5 /logo - obe

125,00 EUR

REPRE s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

29.07.2022

48/2022

Odvoz a zákonná odborná likvidácia azbestu ako nepovolenej skládky nebezpečného odpadu vytvorenej ne

330,00 EUR

Strešné centrum Tomáš Molnár s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.07.2022

47/2022

Práce vykonané vysokozdvižnou plošinou – revitalizačné rezy a opílenie 2 ks sofor – rastúcich v areá

300,00 EUR

Zdenko Maďar UNIMONT

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.07.2022

46/2022

Vyznačenie parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá na odstavných asfaltových plochách /Matersk

1 450,00 EUR

GA-ProStav s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.07.2022

45/2022

Oprava, resp. sfunkčnenie 3 ks rekupačných jednotiek v Nájomnom bytovom dome 12 BJ, ktoré vykazujú p

600,00 EUR

Jozef Slíž - JODYGAS

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.07.2022

44/2022

Výroba a dodávka 100 ks šnúrok na krk s karabinkou s potlačou /erb obce + názov obce/ a 100 ks odzn

160,00 EUR

REPRE s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.07.2022

43/2022

Výroba a dodávka 300 ks bavlnených tašiek s jednofarebnou modrou potlačou s formátom A5 /logo - obe

360,00 EUR

REPRE s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.07.2022

42/2022

Passport nehnuteľnosti /stavby/ _obecný dom_ v Lúčnici nad Žitavou, /parc.č.310/3 a 310/6/, k.ú. M

500,00 EUR

BR-PRO s.r.o. ARCHITECTURE&PROJECTION

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.07.2022

41/2022

Odborná prehliadka plynových zariadení /kotlov/ a meranie so záverečnými certifikovanými protokolmi

1 100,00 EUR

Novid spol. s r. o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.07.2022

40/2022

Odborná prehliadka plynových zariadení /kotlov/ a meranie so záverečnými certifikovanými protokolmi

700,00 EUR

Novid spol. s r. o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.07.2022

39/2022

V zmysle platného VZN č. 3/2021 výrobu a dodávku jednorázových nákupných poukážok v nominálnej hodno

100,00 EUR

COOP JEDNOTA Nitra, SD

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.07.2022

38/2022

Spracovanie verejného obstarania /VO/ na dodávateľa realizácie projektu: „CENTRUM OBCE LÚČNICA NAD

480,00 EUR

Scholaris ,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.07.2022

37/2022

Spracovanie verejného obstarania /VO/ na dodávateľa realizácie projektu: „Oprava chodníka pozdĺž

480,00 EUR

Scholaris ,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.07.2022

36/2022

Zameranie a vyhotovenie GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti _obecný dom_ /parc.č.310/3 a

357,00 EUR

Jozef Chudý - GEODETICKÉ PRÁCE

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.07.2022

35/2022

Dodávka 1 ks obdĺžníkového zrkadla rozmeru 60x80 cm /POLYKARBONÁTOVÉ/ s dopravou a úchytom k zrkadlu

299,00 EUR

Ing. Patrik Chovanec DIČ: 1077555798

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: