Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.06.2022

34/2022

Odborné práce vykonané vysokozdvižnou plošinou – vypnutie polovice svetelných bodov /stĺpov/ verejn

1 500,00 EUR

Zdenko Maďar UNIMONT

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.06.2022

33/2022

Spracovanie žiadosti o dotáciu na rok 2022 z environmentálneho fondu pre oblasť: Zvyšovanie energ

1 002,00 EUR

sCOOLing,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

23.06.2022

32/2022

Stoličky a stoly ako interiérové dovybavenie MŠ LnŽ - predškoláci.

974,00 EUR

NOMIland,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

02.06.2022

31/2022

Dodanie 3 ks toaletných kabín pre event s dopravou na akciu LETO NA LÚČNICI 2022, ktorá sa uskutočn

480,00 EUR

WC EXPRES, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

01.06.2022

30/2022

V zmysle platného VZN č. 3/2021 výroba a dodávka jednorázových nákupných poukážok v nominálnej hodno

150,00 EUR

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.05.2022

29/2020

Vypracovanie znaleckého posudku o všeobecnej hodnote nehnuteľností a stavieb na obecný oddelený poz

200,00 EUR

Ing. Ľubomír Drgo STAVMAX

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.05.2022

28/2022

Vypracovanie znaleckého posudku o všeobecnej hodnote nehnuteľností a stavieb na obecný oddelený poz

200,00 EUR

Ing. Ľubomír Drgo STAVMAX

Obec Lúčnica nad Žitavou

24.05.2022

27/2022

Realizácia geodetických prác s oddelením pozemku parc.č.184/1 k.ú. Vajka nad Žitavou a vypracovaním

290,00 EUR

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Lúčnica nad Žitavou

24.05.2022

26/2022

Výjazdový relaxačný pobyt spojený so školením /ubytovanie, strava, školiace priestory/ pre pracovník

1 400,00 EUR

Šport Aqua Medical Hotel

Obec Lúčnica nad Žitavou

09.05.2022

25/2022

Výroba a dodávka 2 ks ohoblovaných dosiek na lavice v prírodnom letnom amfiteátry /rozmery: 4,00 m x

52,00 EUR

Luboš Kováč

Obec Lúčnica nad Žitavou

06.05.2022

24/2022

Odborné práce vykonané vysokozdvižnou plošinou - oprava a výmena obecného rozhlasu, oprava svetiel V

541,00 EUR

Zdenko Maďar UNIMONT

Obec Lúčnica nad Žitavou

06.05.2022

23/2022

Výroba a dodanie nákupných poukážok pre dôchodcov v zmysle VZN č.3/2021.

100,00 EUR

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

Obec Lúčnica nad Žitavou

06.05.2022

22/2022

Vypracovanie PD na projekt:"Budovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v obci Lúčnica nad Žitav

20 354,40 EUR

Kováč Architects s.r.o. Ing.arch. Ing Ján Kováč

Obec Lúčnica nad Žitavou

29.04.2022

21/2022

Dodanie, demontáž a montáž 1 ks poškodených dverí aj s výmenou zárubne v byte č.11 v NBD Lúčnica nad

350,00 EUR

Vlado Kĺbik

Obec Lúčnica nad Žitavou

29.04.2022

20/2022

Dodanie, demontáž a montáž laminátových parkiet, dverí a zárubní /lišty, prechodky,…/ poškodeného n

831,00 EUR

Vlado Kĺbik

Obec Lúčnica nad Žitavou

29.04.2022

19/2022

Spracovanie verejného obstarania /VO/ na zakázku s nízkou hodnotou „Zber tuhého zmesového odpadu v o

480,00 EUR

Scholaris ,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

20.04.2022

18/2022

Dodávka a montáž skla /byt.č.11/ v NBD.

335,00 EUR

ANEKO SK, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.04.2022

17/2022

Služby v rozsahu a finančného plnenia za oblasť odpadového hospodárstva na mesiac máj 2022 v rám

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.03.2022

16/2022

Komplexná príprava žiadosti /vrátane povinných príloh/ o poskytnutie NFP na projekt: „Obnova areál

700,00 EUR

Projekty Európskych Spoločenstiev, o.z.

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.03.2022

15/2022

Vypracovanie PD /4 paré/ na Projekt: „Obnova areálu materskej školy v Lúčnici nad Žitavou“

500,00 EUR

Ing. arch. Michal Kasa

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.03.2022

14/2022

Spracovanie verejného obstarania na na dodávateľa realizácie projektu: „Obnova areálu materskej ško

400,00 EUR

Scholaris ,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.03.2022

13/2022

Výroba a dodávka jednorázových nákupných poukážok pre seniorov v zmysle platného VZN č.3/2021.

100,00 EUR

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.03.2022

12/2022

Realizácia opravy betónovej obruby detského pieskoviska v areály materskej školy v Lúčnici nad Žitav

1 260,00 EUR

Roman MACHATA

Obec Lúčnica nad Žitavou

02.03.2022

11/2022

Dodávka vyfrézovanej asfaltovej drte z cesty III/511 v objeme 30 t.

9,60 EUR

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

01.03.2022

10/2022

Spracovanie verejného obstarania /VO/ na kompletnú projektovú dokumentáciu na ÚR a SP na projekt: „B

480,00 EUR

Scholaris ,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: