Obsah

Detail objednávkyč.: 51/2021

Objednávka

 • Číslo objednávky
  51/2021
 • Popis plnenia
  Realizácia verejného obstarávania so zazmluvnením dodávateľa stavebných prác - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet zákazky: „Chodník pozdĺž cesty III/1650 v časti Martinová – II. etapa, Lúčnica nad Žitavou“
 • Cena
  500,00 EUR
 • Dátum dodania
  5.11.2021
 • Dátum zverejnenia
  20.10.2021
 • Odberateľ
  Obec Lúčnica nad Žitavou
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Dodávateľ
  Ing. arch. Lukáš Kusý
 • IČO
  52 994 228
 • DIČ
  1120223203
 • Adresa
  Pod Kusou horou 6544/22, 934 01 Levice – Krížny vrch
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby