Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49/2021

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo euro

Žaneta Valentová

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2021

Zmluva o dielo Bemistav s.r.o.

48/2021

26 939,26 EUR Dvadsaťšesťtisícdeväťstotridsaťdeväť euro 26/100

BEMISTAV,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.10.2021

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve Lúčnica spol.s.r.o.

47/2021

654,67 EUR Šesťstopäťdesiatštyri euro 67/100

Lúčnica spol. s r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

19.10.2021

Kúpna zmluva Machata, Solmošiová,Macáková,Hentekoví

46/2021

2 275,56 EUR Dvetisícdvestosedemdesiatpäť euro 56/100

Machata,Solmišiová,Macáková,Hentekoví

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.10.2021

Dodatok ku kúpnej zmluve M.Somor

45/2021

Neuvedené

Michal Somor

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.10.2021

Dodatok č.1 OZ Jednota dôchodcov dotácie z rozpočtu obce

44/2021

800,00 EUR Osemsto euro

Jednota dôchodcov Lúčnica nad Žitavou

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.10.2021

Dodatok č.1 OZ NAŠA LÚČNICA dotácie z rozpočtu obce

43/2021

1 000,00 EUR jedentisíc euro

OZ NAŠA LÚČNICA

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.10.2021

Dodatok č.1 OZ Chotáre Žitavy dotácie z rozpočtu obce

42/2021

320,00 EUR Tristodvadsať

OZ Chotáre Žitavy

Obec Lúčnica nad Žitavou

13.10.2021

Dodatok č. 3 k zmluve s ENVI - GEOS Nitra

41/2021

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.10.2021

Zmluva o dodávke vody z a odvádzaní odp. vôd

40/2021

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

07.10.2021

Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

39/2021

Neuvedené

Slovenská pošta, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.09.2021

Zmluva o dielo PP Invest, s.r.o.

38/2021

12 900,00 EUR Dvanásťtisícdeväťsto euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

PP INVEST, s.r.o.

09.09.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma

37/2021

Neuvedené

ELT Managment Slovakia s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.08.2021

Kúpna zmluva - M. Somor, Topoľčany

36/2021

710,00 EUR Sedemstodesať euro

Michal Somor

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.08.2021

Kúpna zmluva

35/2021

2 169,99 EUR

Alena Belenčíková

Obec Lúčnica nad Žitavou

02.08.2021

Zmluva o dielo Slovak Telekom - MŠ

34/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

06.07.2021

Zmluva o dielo_obnova chodníka Domovina

33/2021

34 651,98 EUR Tridsaťštyritisícšesťstopäťdesiatjeden eur 98/100

Jurtin s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Firecontrol Safety s.r.o.

32/2021

5,00 EUR Päť euro/ osoba

Firecontrol Safety s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.06.2021

Zmluva o spolupráci US Lúčnica

31/2021

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto euro

Umelecký súbor Lúčnica

Obec Lúčnica nad Žitavou

17.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/8/2021

1 100,00 EUR jedentisícjednosto euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

SUBTERRA s.r.o.

15.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/7/2021

400,00 EUR Štyristo euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

Galileo Corporation s.r.o.

14.06.2021

Zmluva o spolupráci PLANTEX, s.r.o.

30/2021

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

PLANTEX, s.r.o.

14.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/6/2021

300,00 EUR Tristo euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

PP INVEST, s.r.o.

14.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/5/2021

400,00 EUR štyristo euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

ELEKOS

10.06.2021

darovacia zmluva- 60.výročie obce

28/4/2021

500,00 EUR päťsto euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

Marián Šupa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: