Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.08.2021

33/2021

Formou konzultácie právne poradenstvo k postupom v rámci činnosti /konania/ obce.

50,00 EUR

JUDr. Svetlana Kšinanová, PhD.

Obec Lúčnica nad Žitavou

09.04.2021

16/2021

Vypracovanie znaleckého posudku o všeobecnej hodnote nehnuteľností a stavieb na pozemky parc.č.478/

150,00 EUR

Ing. Ľubomír Drgo STAVMAX

Obec Lúčnica nad Žitavou

06.04.2021

15/2021

Vypracovanie znaleckého posudku o všeobecnej hodnote nehnuteľností a stavieb na pozemok parc.č.185/

150,00 EUR

Ing. Ľubomír Drgo STAVMAX

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.03.2021

14/2021

V rámci havarijného stavu a opravy obecných komunikácií si u vás objednávame vysprávkovú sadu turbo

1 300,00 EUR

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.01.2021

7/2021

Kompletné vypracovanie /6 paré + 1 ks CD/ PD na SP drobnej stavby projekt: „Obnova chodníka v časti

1 400,00 EUR

STAVPROS NR s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.01.2021

6/2021

Prípravné, výkopové a zemné práce, dodávku a montáž 3 ks svietidiel s pripojením na jestvujúce verej

2 400,00 EUR

Milan Kramár MIKRA

Obec Lúčnica nad Žitavou

21.01.2021

5/2021

Vypracovanie dokumentácie polohopisného a výškopisného plánu so zakreslením sietí na projekt: „Obno

700,00 EUR

Ing. Vladimír Karban

Obec Lúčnica nad Žitavou

19.01.2021

4/2021

Spracovanie komplexnej agendy správy cintorínov Vajka nad Žitavou a Martinová v zmysle platnej legis

2 500,00 EUR

EXCO-HN, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.01.2021

3/2021

Spracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci špecifikácie 2021 „L7" na projek

1 000,00 EUR

SPIM, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

13.01.2021

2/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu “Vodozádržné opatrenia v obci Lúčnica nad Žitavou“

600,00 EUR

Kováč Architects s.r.o. Ing.arch. Ing Ján Kováč

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.01.2021

1/2021

Výroba a dodávka pre r.2021: 500 ks celoročných nálepiek /červené/ + 20 ks polročných /zelené/ v tva

85,00 EUR

Matej Valent adways výroba reklamy

Obec Lúčnica nad Žitavou

19.11.2021

59/2021

Výroba 4 ks uličného osvetlenia A1365PAESE-COB.4/66 LED sv. IP66 PAESE 1x36W, COB, program. EVG, 400

500,00 EUR

AMI spol. s r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.11.2021

58/2021

Oprava nábytku a drevených prvkov interiérového vybavenia v Materskej škole Lúčnica nad Žitavou, kto

1 300,00 EUR

ING. IVAN VOZAF FIN

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2021

57/2021

Výrobu a dodávka: magnetky s logom výročia obce /300ks/, trojmesacny kalendar /30ks/ a diár A5 /30k

440,00 EUR

Matej Valent adways výroba reklamy

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.10.2021

56/2021

Vypracovanie PD na DS „Centrum obce Lúčnica nad Žitavou - Zatrávňovacia plocha s predajným miestom"

400,00 EUR

L.I.N.E. design, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

26.10.2021

55/2021

Dodanie Univerzálnej súpravy – žltá - na Zberný dvor Lúčnica nad Žitavou /číslo produktu 6638/.

400,00 EUR

MEVA-SK, s.r.o. Rožňava

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.10.2021

54/2021

Kompletná oprava vstupných vchodových dverí spojená s ich výmenou v budove Obecného domu Martinová.

700,00 EUR

Ervín Kégli - FIRMA KÉGEL

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.10.2021

53/2021

Ohrozenie zdravia a majetku _ realizácia odborného opílenia suchých a poškodených konárov stromov a

700,00 EUR

LESOENERG s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.10.2021

52/2021

Prečistenie /sfunkčnenie/ vnútorného kanalizačného napojenia do Materskej školy Lúčnica nad Žitavou

60,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

20.10.2021

51/2021

Realizácia verejného obstarávania so zazmluvnením dodávateľa stavebných prác - zákazka s nízkou hodn

500,00 EUR

Ing. arch. Lukáš Kusý

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.10.2021

50/2021

Plechové bunky /3 ks/ na uskladnenie triedených odpadov na zberný dvor _ dodávka, montáž a osadenie

3 675,00 EUR

GA-ProStav s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.10.2021

49/2021

Výroba _ cukrárenský výrobok - 300 ks /balení/ lineckého pečiva mix /250 g/.

612,00 EUR

ADANO, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.10.2021

48/2021

Geometrické zameranie s vypracovaním dokumentácie polohopisného a výškopisného plánu so zákresom sta

3 050,00 EUR

IIng. Richard Škúci – GEODET

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.10.2021

47/2021

Prehliadka plynových zariadení /kotlov/ a meranie so záverečnými protokolmi vo všetkých bytoch v NBD

960,00 EUR

Novid spol. s r. o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.10.2021

46/2021

Prehliadka plynových zariadení /kotlov/ a meranie so záverečnými protokolmi vo všetkých budovách vo

660,00 EUR

Novid spol. s r. o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: