Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2020

41/2020

Kompletné pracovanie žiadosti o NFP s názvom "Vodozádržné opatrenia v obci Lúčnica nad Žitavou" z OP

1 500,00 EUR

sCOOLing,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.10.2020

40/2020

Výroba, dodávka, montáž a ukotvenie prekrytia stojiska na bicykle pri Nájomnom bytovom dome 12 BJ.

600,00 EUR

Pavol Machata PA MA

Obec Lúčnica nad Žitavou

05.10.2020

39/2020

Opílenie drevín /+ výrub 1 ks agát biely/, rastúcich na obecných pozemkoch /tzv. Kostolná ul./ a na

480,00 EUR

LESOENERG s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

02.10.2020

38/2020

Servis ochranno-bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade.

500,00 EUR

S.E.M. Nitra

Obec Lúčnica nad Žitavou

30.09.2020

37/2020

Odborná cyklická ročná prehliadka /revízia/ hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v

55,00 EUR

ST.FLORIÁN ŠTÚROVO s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

29.09.2020

36/2020

Bioenzymatické čistenie odpadových systémov v budove materskej školy Lúčnica nad Žitavou.

120,00 EUR

Petr Mrázek

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.09.2020

35/2020

Cyklická ročná prehliadka /revízia/ hasiacich prístrojov v budovách vo vlastníctve a v správe obce L

160,00 EUR

ST.FLORIÁN ŠTÚROVO s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.09.2020

34/2020

Prehliadka plynových zariadení /kotlov/ a meranie so záverečnými protokolmi vo všetkých bytoch v NBD

960,00 EUR

Novid spol. s r. o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

24.09.2020

33/2020

Prehliadka plynových zariadení /kotlov/ a meranie so záverečnými protokolmi vo všetkých budovách vo

660,00 EUR

Novid spol. s r. o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

23.09.2020

32/2020

Rekonštrukcia 2 rozvodných skriniek – studne – Cintorín Martinová a Obecný dom Martinová.

180,00 EUR

Milan Kramár MIKRA

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.09.2020

31/2020

Výroba, dodanie, resp. nálep a umiestnenie tabuliek a samolepiek v rámci správy a údržby obecných b

90,00 EUR

Donatello, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.06.2020

28/2020

Energetické hodnotenie – dopracovanie pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej

750,00 EUR

Ing. Ing.Peter Candrák, aut.stav.inž.

Obec Lúčnica nad Žitavou

15.06.2020

27/2020

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej

1 800,00 EUR

Kováč Architects s.r.o. Ing.arch. Ing Ján Kováč

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.06.2020

26/2020

Výroba, dodávka a montáž solárnej fólie na okná do DS Martinová.

400,00 EUR

Matej Valent adways výroba reklamy

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.06.2020

25/2020

Údržba pokládky zámkovej dlažby /cca 35 m2/ nachádzajúcej sa na cintoríne Vajka nad Žitavou v okolí

700,00 EUR

ERIK SOMOR

Obec Lúčnica nad Žitavou

02.06.2020

22/2020

Vypracovanie odborných podkladov, resp. výpočtov /+ odovzdávací protokol/ pre 4

60,00 EUR

STROJCHEM, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.05.2020

21/2020

Úprava terénu prostredníctvom komunálnej techniky centra obce – údržba zelených plôch - obecné verej

450,00 EUR

BEMISTAV,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

13.05.2020

20/2020

Vypracovanie projektu "Realizačný projekt výsadby Lúčnica nad Žitavou" v rámci výzvy Zelené obce Slo

700,00 EUR

JV pro s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

13.05.2020

19/2020

Dodanie predmetu kúpnej zmluvy č. Z20204816_Z

Neuvedené

Marián Šupa

Obec Lúčnica nad Žitavou

17.04.2020

18/2020

Príprava služobného osobného motorového vozidla Škoda Felícia 1,3 NR166AX na STK a EK - oprava mot

800,00 EUR

Auto-BaL, s.r.o

obec

08.04.2020

17/2020

Grafická a dizajnová úprava loga obce pri príležitosti 60 - výročia spojenia obcí Vajka nad Žitavou

100,00 EUR

Donatello, s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

07.04.2020

16/2020

VO na stavebné práce - realizácia verejného obstarávania so zazmluvnením dodávateľa stavebn

450,00 EUR

Ing. arch. Lukáš Kusý

Obec Lúčnica nad Žitavou

13.03.2020

15/2020

Geodetické práce vytýčenie hraníc obecných pozemkov v okolí NBD 12 b.j. s výpočtom výmery zelene v

100,00 EUR

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Lúčnica nad Žitavou

12.03.2020

14/2020

Štiepkovanie drevnej hmoty zo zberného dvora a jej odvoz.

1 000,00 EUR

Erik Péli

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.03.2020

13/2020

Jednorázová tlač inzercie /Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky MŠ Lúčnica nad Žitavou/ v region

215,00 EUR

MY Nitrianske noviny

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: