Navigácia

Obsah

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou I 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou II 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 Eur zverejňovaná podľa zákona č.25 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na webovom sídle obce Lúčnica nad Žitavou.

Súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 Eur zverejňovaná podľa zákona č.343-2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na webovom sídle obce Lúčnica nad Žitavou

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 Eur zverejňovaná podľa zákona č.343-2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na webovom sídle obce Lúčnica nad Žitavou.pdf

Súhrnná správa o zakazkach z EKS z cenami vyššími ako 5000 Eur zverejňovaná podľa zákona č.343- 2015 Z.z. overejnom obstarávaní na webovom sídle obce Lúčnica nad Žitavou

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_ 1000 Eur_I_kvartál 2022_na_ _webovom_ _sidle_obce _Lucnica_ nad_Zitavou

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_ 1000 Eur_II_kvartál 2022_na_ _webovom_ _sidle_obce _Lucnica_ nad_Zitavou

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_ 1000 Eur_III_kvartál 2022_na_ _webovom_ _sidle_obce _Lucnica_ nad_Zitavou

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_ 1000 Eur_IV_kvartál 2021_na_ _webovom_ _sidle_obce _Lucnica_ nad_Zitavou

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_ 10000 Eur_I._polrok 2022_na_ _webovom_ _sidle_obce _Lucnica_ nad_Zitavou

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_ 5000 Eur_ III_kvartál 2021_na_ _webovom_ _sidle_obce _Lucnica_ nad_Zitavou.pdf

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_ 5000 Eur_IV_kvartál 2021_na_ _webovom_ _sidle_obce _Lucnica_ nad_Zitavou

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_ II_kvartál 2021_na_ _webovom_ _sidle_obce _Lucnica_ nad_Zitavou

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_ III_kvartál 2020_

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou__za_II_2020_na_ _obecnom_webovom_ sídle

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou__za_IV_2019_na_ _obecnom_webovom_ sídle

Stránka

  • 1