Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.05.2021

19/2021

Realizácia verejného obstarávania so zazmluvnením dodávateľa stavebných prác - zákazka s nízkou hodn

500,00 EUR

Ing. arch. Lukáš Kusý

Obec Lúčnica nad Žitavou

03.05.2021

18/2021

Vypracovanie dokumentácie polohopisného a výškopisného plánu /+ zakreslené siete/ : „Chodník pozdĺ

600,00 EUR

Ing. Vladimír Karban

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.04.2021

17/2021

Spracovane štiepky a biologického rozložiteľného odpadu zo súkromných pozemkov a verejných

220,00 EUR

Drevoshop s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.03.2021

13/2021

Dodávka, výmena a montáž 3 ks filtrov v rekupačných jednotkách v Nájomnom bytovom dome 12 BJ.

170,00 EUR

Jozef Slíž - JODYGAS

Obec Lúčnica nad Žitavou

19.03.2021

12/2021

Výroba, dodávka, montáž a osadenie novej dvojkrídlovej hlavnej vstupnej brány v plote cintorína Mart

800,00 EUR

Pavol Machata PA MA

Obec Lúčnica nad Žitavou

18.03.2021

11/2021

Komplexné geodetické práce /polyfunkčná budova, zvonica/ k.ú. Martinová - Zameranie a vyhotovenie GP

600,00 EUR

Jozef Chudý - GEODETICKÉ PRÁCE

Obec Lúčnica nad Žitavou

17.03.2021

10/2021

Dodanie 1 ks generátora ozónu /aj proti COVID-19/ model OZON E15000 pre Materskú školu Lúčnica nad Ž

300,00 EUR

EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

08.02.2021

9/2021

Odborné práce vykonané vysokozdvižnou plošinou - demontáž vianočného osvetlenia, oprava a doplnenie

1 500,00 EUR

Zdenko Maďar UNIMONT

Obec Lúčnica nad Žitavou

29.01.2021

8/2021

Komplexné zabezpečenie vyraďovacieho konania spisovej agendy zrušenej Základnej školy v Lúčnici nad

1 180,00 EUR

MARWELL

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: