Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2022

Zmluva o dodávke elektriny Magna Energia a.s.

22/2022

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

MAGNA ENERGIA a.s.

24.05.2022

Príkazná zmluva_VO poistenie

21/2022

Neuvedené

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Lúčnica nad Žitavou

16.05.2022

Zmluva o dodávke plynu s SPP

20/2022

Neuvedené

SPP

Obec Lúčnica nad Žitavou

05.05.2022

Budovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v Lúčnici nad Žitavou"

19/2022

20 354,40 EUR

Kováč Architects s.r.o. Ing.arch. Ing Ján Kováč

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o nájme bytu č. 3

18/2022

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii Vladimír Kmeť Strelnica

17/2022

180,00 EUR Jednostoosemdesiat euro

Vladimír Kmeť Strelnica

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii SPOLU SME LÚČNICA

16/2022

450,00 EUR Štyristopäťdesiat euro

SPOLU SME LÚČNICA

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii OZ Chotáre Žitavy

15/2022

1 100,00 EUR jedentisícjednosto euro

OZ Chotáre Žitavy

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii Združenie vinohradníkov

14/2022

800,00 EUR Osemsto euro

Združenie vinohradníkov v Lúčnici nad Žitavou

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Slovenska

13/2022

670,00 EUR Šesťstosedemdesiat euro

Jednota dôchodcov Lúčnica nad Žitavou

Obec Lúčnica nad Žitavou

31.03.2022

Zmluva o dotácii OZ NAŠA LÚČNICA

12/2022

800,00 EUR Osemsto euro

OZ NAŠA LÚČNICA

Obec Lúčnica nad Žitavou

23.03.2022

Dohoda UPSVR Nitra

11/2022

Neuvedené

ÚPSVR Nitra

Obec Lúčnica nad Žitavou

14.03.2022

Príkazná zmluva - VO elektrika

10/2022

Neuvedené

Komunál - Servis, s.r.o

Obec Lúčnica nad Žitavou

14.03.2022

Príkazná zmluva - VO plyn

9/2022

Neuvedené

Komunál - Servis, s.r.o

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.03.2022

Zmluva o spolupráci Plantex ,s.r.o. Veselé pri Piešťanoch

8/2022

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

PLANTEX, s.r.o.

28.02.2022

ZMLUVA_ CRZ_Lúčnica nad Žitavou_ GALILEO

7/2022

420,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

09.02.2022

Zmluva o spolufinancovaní na ZUČ

6/2022

50,00 EUR Päťdesiat euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

Mesto Levice

09.02.2022

Zmluva o poskytnutí NFP - centrum obce

5/2022

21 848,70 EUR Dvadsaťjedentisícosemstoštyridsaťosem eura 70/100

Obec Lúčnica nad Žitavou

Pôdohospodárska platobná agentúra

08.02.2022

Dodatok č. k zmluve o dodávke elektriny Magna Energia

3/2022

Neuvedené

Obec Lúčnica nad Žitavou

MAGNA ENERGIA a.s.

02.02.2022

Zmluva o použití nákupných poukážok s COOP Jednota Nitra

2/2022

50,00 EUR Päťdesiat euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

31.01.2022

Zmluva o poskytovaní služieb Firecontrol Safety s.r.o.

1/2022

140,00 EUR jednostoštyridsať

Národná geograficko informačná,s.r.o.

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: