Navigácia

Obsah

Príhovor starostu obce k Novému roku 2020

Typ: ostatné
Príhovor starostu obce k Novému roku 2020

Vážení spoluobčania,

 

o polnoci sme spoločne privítali ohňostrojom a novoročnou vatrou rok 2020. Aj v časti Martinová sme sa pri obnovenej vatre rozlúčili s odchádzajúcim rokom a vareným vínkom sme si popriali všetko dobré v roku nastávajúcom.

             Čas nás opäť neúprosne posunul o jeden rok a všetci sme opäť o niečo starší. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2020 chceli, tak v súkromnom i pracovnom živote uskutočniť. Je to však aj čas  obzretia sa späť.

             V závere roka ožil prvý nájomný dom v našej obci, keď prvých 12 nájomníkov a ich rodinných príslušníkov sa presťahovalo do nových bytov, pričom obec získala zo štátu nenávratných 230 030,- Eur  na výstavbu bytového domu a parkoviska. Z obecných peňazí sme dobudovali stojisko na smetné kontajnery a osvetlili parkovisko. Z rozpočtu obce sme financovali, tak potrebnú opravu lávky cez potok Lúštek, pričom kvalitne vykonanú prácu realizovala naša domáca firma. Z Enviromentálneho fondu obec získala dotáciu 52 472,- Eur na kúpu domácich záhradných kompostérov, ktoré sa postupne dostávajú do všetkých domácností v našej obci. Obec materiálovo podporila opravu šatní, výmenu okien a sanity v prevádzkovej budove na futbalovom štadióne.  V oblasti sociálnych služieb sme ďalej finančne podporovali stravovanie dôchodcov v našej obci, pričom z obecného rozpočtu išlo na túto službu takmer 3 000,- Eur. Aktívne komunikujem so Slovenskou poštou Bratislava a COOP Jednota Nitra, aby ich služby v našej obci boli ďalej poskytované aj v nasledujúcich rokoch.

            Zároveň sme pre r. 2020 pripravovali projekty na rekonštrukciu centra obce pred obecným úradom, ako aj obcou financované opravy dvoch chodníkov, spevnených plôch, v dĺžke viac ako 500 metrov, ktoré budeme už v tomto roku aj realizovať.  Z obecného rozpočtu zrenovujeme vnútorné priestory javiska na amfiteátri. Obecný rozpočet na r.2020 počíta aj s opravou  plota, vynovenie vestibulu a renovácie spálne v materskej škole. Z obecných peňazí a s finančným  prispením COOP Jednota Nitra  vybudujeme kanalizačnú prípojku do obecného úradu.

 Či je toho veľa alebo málo je  na zvážení každého z nás.  

            Je tomu rok, čo sa konali komunálne voľby a dostal som opäť vašu dôveru pokračovať v začatom. S výrazne obnoveným poslaneckým zborom hľadáme spoločné riešenia, ktoré sú tak potrebné pre rozvoj a skvalitnenie služieb v našej obci. Obecný úrad, starosta a obecné zastupiteľstvo majú jasne dané svoje právomoci a povinnosti, ktoré by mali byť využité pre blaho našich občanov.

           V tomto roku si pripomenieme a spoločne dôstojne oslávime 60 rokov, čo sa dovtedy dve samostatné obce Vajka nad Žitavou a Martinová spojili, aby na mape Slovenka vznikla nová obec s unikátnym názvom Lúčnica nad Žitavou, ktorý nám bol daný po našom a svetoznámom folklórnom súbore Lúčnica.

            Milí spoluobčania,  prajem Vám šťastlivý rok 2020. Veľa energie, síl, dobrej vôle a pozitívnej mysle. Spoločne vytvárajme pohodu v rodinách, v susedských vzťahoch a medzi nami všetkými. K tomu Vám zo srdca želám pevné zdravie.

                                                                                                                 RNDr. Ivan Michna, starosta obce


Prílohy

Vytvorené: 1. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 1. 2020 11:42
Autor: