Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 12

41/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 10

40/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 9

39/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 8

38/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 7

37/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 6

36/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 5

35/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 4

35/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 2

34/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

11.11.2019

Zmluva o nájme byt č. 1

33/2019

Neuvedené

Nájomníci

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.11.2019

Záložná zmluva tech. vybavenosť so ŠFRB 190/2019

32/2019

10 800,00 EUR Desaťtisícosemsto

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Lúčnica nad Žitavou

04.11.2019

Záložná zmluva NBD so ŠFRB 189/2019

31/2019

336 010,00 EUR Tristotridsaťšesťtisícdesať

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.10.2019

Zmluva o bežnom účte - zábezpeka NBD 12 BJ

30/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

Obec Lúčnica nad Žitavou

28.10.2019

Zmluva o o bežnom účte - nájomné NBD 12 BJ

29/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

Obec Lúčnica nad Žitavou

25.10.2019

Zmluva o dielo

28/2019

120,00 EUR jednostodvadsať

Nitrianska Heligónka

Obec Lúčnica nad Žitavou

22.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

27/2019

Neuvedené

MOSAP, a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

27.09.2019

Kúpna zmluva na BD 12 BJ MOSAP - LnŽ

26/2019

593 089,40 EUR

Obec Lúčnica nad Žitavou

MOSAP, a.s.

24.09.2019

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy

25/2019

593 089,40 EUR

Obec Lúčnica nad Žitavou

MOSAP, a.s.

09.08.2019

Darovacia zmluva DZ_2/2019

24/2019

1,00 EUR

Obec Lúčnica nad Žitavou

Adrián Somor

29.07.2019

Zámenná zmluva

23/2019

Neuvedené

Ján a Dagmar Betkoví

Obec Lúčnica nad Žitavou

01.07.2019

Zmluva tanečná skupina ATIKUS

22/2019

250,00 EUR Dvestopäťdesiat

Tanečná skupina ATIKUS

Obec Lúčnica nad Žitavou

01.07.2019

Darovacia zmluva na preliezky

21/2019

450,00 EUR štyristopäťdesiat euro

Obec Lúčnica nad Žitavou

OZ NAŠA LÚČNICA

24.06.2019

Country bál

20/2019

500,00 EUR

Country skupina "Countrymen" - Pavol Buchlovič

Obec Lúčnica nad Žitavou

24.06.2019

Dotácia na kompostéry

19/2019

50 000,00 EUR

Obec Lúčnica nad Žitavou

Enviromentálny fond

03.06.2019

Dodatok k zmluve o poskytovani verejnych sluziab

18/2019

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Lúčnica nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: