Obsah

Povinné zverejňovanie údajov - ARCHÍV

Faktúry

Faktúry za rok 2018

Faktúra Január 2018 Stiahnuté: 27x | 19.07.2018

Faktúra Február 2018 Stiahnuté: 21x | 19.07.2018

Faktúra Marec 2018 Stiahnuté: 30x | 19.07.2018

Faktúra Apríl 2018 Stiahnuté: 44x | 19.07.2018

Faktúra Máj 2018 Stiahnuté: 26x | 19.07.2018

Faktúra Jún 2018 Stiahnuté: 27x | 19.07.2018

Faktúry za rok 2017

Faktúra Január 2017 Stiahnuté: 22x | 19.07.2018

Faktúra Február 2017 Stiahnuté: 27x | 19.07.2018

Faktúra Marec 2017 Stiahnuté: 21x | 19.07.2018

Faktúra Apríl 2017 Stiahnuté: 27x | 19.07.2018

Faktúra Máj 2017 Stiahnuté: 21x | 19.07.2018

Faktúra Jún 2017 Stiahnuté: 23x | 19.07.2018

Faktúra Júl 2017 Stiahnuté: 22x | 19.07.2018

Faktúra August 2017 Stiahnuté: 24x | 19.07.2018

Faktúra September 2017 Stiahnuté: 23x | 19.07.2018

Faktúra Október 2017 Stiahnuté: 30x | 19.07.2018

Faktúra November 2017 Stiahnuté: 28x | 19.07.2018

Faktúra December 2017 Stiahnuté: 26x | 19.07.2018

Faktúry za rok 2016

Faktúra Január 2016 Stiahnuté: 30x | 05.02.2016

Faktúra Február 2016 Stiahnuté: 22x | 07.03.2016

Stránka