Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prenájmu časti obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zretela_ parc.č.70/1, k.ú. Vajka nad Žitavou. časť VnŽ-zverejnenie!

Vyvesené: 26. 7. 2022

Dátum zvesenia: 31. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť