Navigácia

Obsah

Späť

VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Lúčnica n/Žitavou - návrh

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Alena Rapková

Späť