Navigácia

Obsah

Späť

Oznam o utvorení volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022

Zodpovedá: Alena Rapková

Späť