Navigácia

Obsah

Späť

Oznam emailová adresa pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samoprávnych krajov na doručenie oznámenia od delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022

Zodpovedá: Alena Rapková

Späť