Navigácia

Obsah

Projekty pre občianske združenia z LEADER Nitrianského samosprávneho kraja

Typ: náš tip
RZ Dolná Nitra vyhlásila dňa 5.2.2021 výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1 a opatrenia 2 Nástroja
1 LEADER NSK

Dĺžka trvania výzvy je : 5.2.2021 - 5.3.2021

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu :
http://www.dolnanitra.sk/aktuality-2/

Konzultácie k projektovým zámerom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
Veľmi pekne Vás prosím o zverejnenie predmetnej výzvy na vašej webovej stránke.

--
S pozdravom a prianím pekného dňa

Ing. Viktória Janković
RZ Dolná Nitra o. z.
č. 399, 951 08 Golianovo
http://www.dolnanitra.sk/
0914 330 550, 0917 387 295

RZ Dolná Nitra o. z. vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021, v termíne od 05.02.2021 do 05.03.2021 pre opatrenia:

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

LOGORZ Dolná Nitra o. z. vyhlasuje dňa 05.02.2021 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Dolná Nitra Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021, v termíne od 05.02.2021 do 05.03.2021 pre opatrenia:

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu bude od 05.02.2021 do 05.03.2021 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. v priestoroch kancelárie / sídla MAS Dolná Nitra (budova Kultúrneho domu), Golianovo č. 399, 951 08 Golianovo, 1. poschodie.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 - LEADER NSK (218.76 kB)

Žiadosť o dotáciu.doc (403 kB)

Zmluva o poskytnuti dotacie (navrh).pdf (209.81 kB)

Hodnotiace_bodovacie kritéria MAS OP 1.pdf (156.51 kB)

Hodnotiace_bodovacie kritéria MAS OP 2.pdf (156.34 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 9_2020.pdf (186.03 kB)

Programový manuál 1 (2021).pdf (336.8 kB)

 

vyzvy-mas/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2021-leader-nsk-33.html?criteria=-1&edit=new&kategory=8&kshowback


Vytvorené: 10. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 2. 2021 15:25
Autor: RNDr. Michna - starosta obce